Постављање хидролошких летви


17.07.2019.


Дана, 17.07.2019. године, у профилу корита ријеке Пливе, постављене су хидролошке летве од стране Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске. То нам омогућује да пратимо водостај ријеке Јошавке што је од великог значаја, пошто поменута ријека узрокује честе поплаве на подручју општине Језеро.