Посјета Правобраниоца Говедариџе са сарадницима општини Језеро


21.07.2021.


Дана, 21.07.2021. године су главни републички правобранилац, господин Милимир Говедарица, замјеник правобраниоца Републике Српске у сједишту правобранилаштва у Бањалуци, господин Милан Ракита и начелник Одјељења за привреду у Правобранилаштву, господин Владо Јовић, посјетили општину Језеро, гдје је одржан радни састанак са циљем упознавања главног републичког правобраниоца са ситуацијом  на подручју општине Језеро, те што бољег рјешавања имовинско правних односа у локалној заједници.

Тема састанка било је изналажење могућности  да заједнички сагледамо и ријешимо актуелне проблеме на подручју наше општине, а све у циљу заједничког интереса заштите имовине Републике Српске, као и интереса њених грађана. Један од горућих проблема је још увијек неријешено потписивање концесионог Уговора за јавно водно добро, које начелник општине потражује од 2017. године, а које користи Рибњак " Јањ" РЈ "Рибогојилиште" у Језеру, што нам ускраћује приход од концесионих накнада, које на годишњем нивоу износи око 70.000,00КМ, те се надамо ургентном рјешавању ове проблематике.