Пета редовна сједница Осмог сазива Скупштине Црвеног крста Републике Српске


18.12.2020.


Дана, 17.12.2020.године, представник општине Језеро, Лука Вођевић као члан Скупштине Црвеног крста РС данас је присуствовао Петој редовној сједници Осмог сазива Скупштине Црвеног крста Републике Српске на Палама, на којој су једногласно усвојене следеће тачке дневног  реда :
1. Избор Радних тијела Скупштине,
2. Извјештај Верификационе комисије,
3. Разматрање и усвајање Записника са четврте редовне сједнице Скупштине ЦК РС.
4. Разматрање Приједлога Програма рада и Оперативног плана активности ЦК РС за 2021. годину,
5. Разматрање Приједлога Финансијског плана ЦК РС за 2021. годину,
6. Додјела признања ЦК РС,
7. Текућа питања.