Одржана XXII сједница Скупштине општине Језеро


25.10.2019.


Дана 25.10.2019. године у Општини Језеро, одржана је XXII сједница Скупштине општине Језеро.
Тачке дневног реда:


1. Разматрање и усвајање записника са XXI сједнице Скупштине општине Језеро.

2. Разматрање и усвајање Извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној Финансијској ревизији Општине Језеро за период од 01.01. - 31.12.2018.године.

3. Разматрање и усвајање плана неправилности утврђених у извјештају главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Општине Језеро за период 01.01.- 31.12.2018. године и доношење Закључка.

4. Разматрање и прихватање Информације о раду ОШ "Вук Караџић" Језеро у школској 2018/2019

5. Разматрање и усвајање Закључка о покретању свих активности везаних за прометовање дијела парцеле број к.ч. 28/16/1 К.О. Језеро уписаној у Лист непокретности број 298.

6. Разматрање и доношење Одлуке којом се стављају ван снаге све донешене одлуке Скупштине Општине Језеро везане за реализацију пројекта "Јошавка" .

7. Разматрање и доношење одлуке о давању овлашћења Начелника Општине о покретању свих неопходних активности и законских процедура за реализацију пројекта "Јошавка".