Одржана прва Тематска сједница Скупштине општине Језеро


18.11.2022.


Данас 18.11.2022, са почетком у 9.00 чaсова, одржана је Тематска сједница СО Језеро.

За сједницу предложен је следећи дневни ред, као и усвојена тачка дневног реда. Ова одлука је једногласно донесена.

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1.  Разматрање и усвајање приједлога Одлуке за одређивање бројчане ознаке (шифре) за дјечији вртић у Језеру у трезорском систему општине Језеро;

 

     - Извјестилац: Начелник општине Језеро.