Одржан колегији поводом осме сједнице СО Језеро


29.11.2021.


Данас, 29. новембра 2021. године, одржан је колегиј поводом VIII СО Језеро, на ком је размотрено четрнаест тачака дневног реда:

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 1.  Разматрање и усвајање приједлога датума и мјеста одржавања VIII сједнице Скупштине општине Језеро;

        - Извјестилац: предсједник Скупштине општине Језеро

 2.  Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању записника са VII сједнице Скупштине општине Језеро;

 

     - Извјестилац: предсједник Скупштине општине Језеро

 3.  Разматрање и усвајање приједлога Закључка о прихватању нацрта одлуке о усвајању плана буџета општине Језеро за 2022. годину и утврђивање термина одржавања јавне расправе;

     - Извјестилац: начелник општине Језеро

4.  Разматрање и усвајање приједлога Закључка о прихватању нацрта одлуке о усвајању другог ребаланса буџета општине Језеро за 2021. годину и утврђивање термина одржавања јавне расправе;

      - Извјестилац: начелник општине Језеро

5. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о утврђивању стопе за опорезивање непокретности на територији општине Језеро за 2022. годину;

      - Извјестилац: начелник општине Језеро

 6.  Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о висини вриједности непокретности на територији општине Језеро за 2022. годину;

      -  Извјестилац: начелник општине Језеро

7. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о прихватању средстава од Владе Републике Српске за реализацију пројекта „Изградња вртића у општини Језеро“ из програма инвестиција за 2021. годину;

     -    Извјестилац: начелник општине Језеро

 8.  Разматрање и усвајање приједлога допуне Одлуке о избору локације о изградњи вртића на подручју општине Језеро;

      - Извјестилац: начелник општине Језеро

 9.   Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о утврђивању накнаде за додјелу гробног мјеста на парцели  „Гробље“ на подручју општине Језеро;

       - Извјестилац: начелник општине Језеро

 10.  Разматрање и усвајање приједлога Закључка о исправци грешке у Одлуци о покретању свих активности и законских процедура неопходних за прометовање дијела парцеле број к.ч. 28/16/1 К.О. Језеро број: 010-013-1208/19 од дана 25.10.2019. године;

       - Извјестилац: предсједник Скупштине општине

11. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о исправци грешке у Одлуци о постојању довољног просторног капацитета гробља у општини Језеро за дужи временски период уз могућност активирања нове потенцијалне локације, број: 010-013-703/21 од дана 30.06.2021. године;

 -          Извјестилац: предсједник Скупштине општине

 12.  Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о именовању секретара Скупштине општине Језеро након спроведеног Јавног конкурса;

      - Извјестилац: начелник општине Језеро

 13. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о именовању чланова Одбора за жалбе Општине Језеро након спроведеног Јавног конкурса;

 

        -    Извјестилац: начелник општине Језеро

 14. Текућа питања.

VIII (осма) сједница Скупштине општине Језеро заказана је за 09.12.2021. године у 9:00 часова у Скупштинској сали општине Језеро