ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСЕБНЕ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ''НАБАВКУ И УГРАДЊУ СИСТЕМА ЗА ХЛОРИСАЊЕ''


03.08.2021.


ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСЕБНЕ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ''НАБАВКУ И УГРАДЊУ СИСТЕМА ЗА ХЛОРИСАЊЕ''