ОБАВЈЕШТЕЊЕ


10.07.2020.


 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

            Поштовани,

            Овим путем Вас обавјештавамо да је Скупштина општине Језеро дана 18.06.2020. године донијела Одлуку о Ангажовању новчаних средстава број:010-013-595/19  за Стамбено збрињавање социјално угрожене породице 4+. а који пројекат финансира Влада Републике Српске у износуи до 30.000,00КМ.

            У циљу реализације пројекта Комисија именована Рјешењем Скупштине општине Језеро број: 010-013-613/20 од 18.06.2020. године, прикупља информације у периоду од 10.07.2020. године до 17.07.2020. године и врши идентификацију усељивих стамбених објеката чији власници су већ огласили могућу продају, те у складу с тим, а због квалитетнијег избора, молимо да доставите ваше понуде фотограгије стамбених објеката, цијену и контакт телефон, како би комисија исте могла узети у разматрање.

            Све информације можете доставити на имејл opstinajezero@yahoo.com.