ОБАВЈЕШТЕЊЕ


07.04.2020.


 

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ РИБОЛОВ НА ПОДРУЧЈУ       

ОПШТИНЕ ЈЕЗЕРО СВИМ ЛИЦИМА КОЈА

НЕМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ

ОПШТИНЕ ЈЕЗЕРО У ТРАЈАЊУ ОД ДЕСЕТ

ДАНА, ОДНОСНО ОД 07. 04. 2020. ГОДИНЕ

ДО 17. 04. 2020. ГОДИНЕ.