O Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е реконструкција игралишта


10.07.2018.


У складу са чланом 70. ст. 1, 2, 3. и 6, чл. 88. и 89. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник БиХ'', број 39/14), а на основу члана 28. став 1. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у општини Језеро, број: 01-014-935/17 од 25.08.2017. године и члана 67. Статута општине Језеро (''Службени гласник општине Језеро'', број: 08/18), начелник општине Језеро, доноси

1. ОБАВЈЕШТЕЊЕ за реконструкцију игралишта 06.07.2018. 1.pdf

2. ОДЛУКУ  o избору понуђача .pdf