Сједница Колегија Скупштине општине


09.10.2023.


Дана, 09.10.2023. године ( понедељак ) са почетком у 14:00 сати, у скупштинској сали Скупштине општине Језеро одржана је Сједница Колегија Скупштине општине

За сједницу колегија предложен је сљедећи:
Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање датума одржавања 20. сједнице Скупштине општине Језеро;

Извјестилац: Предсједник Скупштине општине Језеро

2. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Извода из записника са 19. сједнице Скупштине општине Језеро;

Извјестилац: Предсједник Скупштине општине

3. Разматрање и усвајање приједлога Етичког кодекса Скупштине општине Језеро;

Извјестилац: Комисија за етичка питања

4. Разматрање и усвајање Информације о извршењу буџета за период И-ВИ мјесеца 2023. године;

Извјестилац: Самостални стручни сарадник за буџет и финансије

5. Разматрање препоруке Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске која се односи на идентификацију сталних средстава у припреми;

Извјестилац: Самостални стручни сарадник за буџет и финансије

6. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о водоводу и канализацији на подручју општине Језеро;

Извјестилац : Виши стручни сарадник за урбанизам и грађевинарство

7. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о санитарној заштити изворишта водовода општине Језеро – налазишта подземне воде Ђол, извор Зеленац;

Извјестилац : Начелник општине Језеро.

8. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду ЈКП „Комунално Језеро Плива" д.о.о. Језеро

Извјестилац: Надзорни одбор ЈКП „Комунално Језеро Плива" д.о.о. Језеро

10. Разматрање и усвајање Извјештаја о рјешавању управних предмета у Општинској управи општине Језеро за 2022. годину.

Извјестилац : Општинска управа општине Језеро.

11. Информација о заштити здравља  животиња на подручју општине Језеро у 2022. години.

Извјестилац : Општинска управа општине Језеро.

12. Информација о стању у области запошљавања у предузећима и установама на подручју општине Језеро.

Извјестилац : Завод за запошљавање РС – Биро Мркоњић Град/Језеро – Кристина
Николчић

13. Информација о стању у области риболова на подручју Опшштине Језеро.

Извјестилац : Спортско и риболовачко друштво „Златовчица", Јанко Алексић

14. Информација о стању у области ловства на подручју општине Језеро.

Извјестилац : Ловачко друштво „Тетријеб" Шипово, Секција Језеро

15. Информација о извршењу комуналне ђелатности у 2022. години.

Извјестилац : Стручни сарадник за урбанизам и грађевинарство

16. Информација о здравственом осигурању становништва на подручју општине Језеро.

Извјестилац: ФОНД Здравственог осигурања – ПЈ Мркоњић
Град/Језеро

17. Текућа питања.