Општи избори 2022/Opći Izbori 2022 ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ


03.06.2022.

Општи избори 2022/Opći Izbori 2022 ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE

 

ZIP FAIL:

https://www.opstinajezero.org/public/data/images/news/066B001.PDF

https://www.opstinajezero.org/public/data/images/news/066B002- 1111111.PDF