Обавјештење


04.04.2020.

Обавјештење становницима општине Језеро. Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације од 03.04.2020.године забрањено је свим грађанима кретање изван њиховог мјеста пребивалишта/боравишта, од суботе 12 часова до недјље 18 часова, сем за лица која имају издату потвтду од стране Министарства унутрашњих послова или потврду о потреби крерања због несметаног обављања процеса рада издату од стране послодавца.