Набавка хоризонталног резервоара - каце, за складиштење питке воде за укопавање, капацитета три хиљаде (3.000 ) литара, за потребе водоснабдијевања локалног становништва


13.06.2024.


Становници и даље остају наша једина циљна група у рјешавању њихових потреба.

Општина Језеро је на захтјев становника који у вријеме љетних суша остаје без воде у  насељеном мјесту Присоју, дана 13.06.2024. године, обезбиједила набавку хоризонталног резервоара - каца, за складиштење питке воде за укопавање, капацитета три хиљаде (3.000 ) литара, за потребе водоснабдијевања локалног становништва.
Набавка резервоара- каце извршена је код "Врбања Пласт "  те је успјешно реализована још једна набавка и договорен је даљи наставак сарадње.
Такође, наручене су још 2 каце за 2 домаћинства која имају проблем пресушивања изворских вода  у вријеме љета.