Јавни увид Програма санитарне заштите изворишта водовода општине Језеро и Елабората, према Нацрту одлуке о санитарној заштити изворишта водовода општине Језеро


04.07.2023.


Поштовани грађани општине Језеро,

Јавни увид 60 дана.

У 2020/21.години рађено је на припреми планских рјешења,  по одлуци СО Језеро на приједлог начелника о забрани дивље градње на парцелама Ђол Језеро, и припреме зонинг плана и планске градње, како стамбене тако и електро-канализационе, водоводне инфраструктуре, те се у складу са свим Законским прописима приступило  активностима, како бисмо саму зону Ђолова ставили у функцију органске пољопривреде, туризма, туристичке понуде  и прилагодили  десетогодишњој  Стратегији развоја Језера која је усвојена  2019.године.

Законски,  планској грађевинској регулацији одређене зоне  претходе усвајања  два значајна документа, Елабората и Програма  заштите Водовода Језера, које смо  припремали  у 2021.години а документи су  израђени у марту и августу 2022.године.

Према Нацрту Одлуке о санитарној заштити изворишта водовода општине Језеро – налазишта подземне воде Ђол, извор Зеленац,  Програм санитарне заштите изворишта водовода општине Језеро – налазишта подземне воде Ђол, извор Зеленац као и Елаборат о класификацији, категоризацији и прорачуну резерви подземне воде налазишта Ђол (извор Зеленац) у општини Језеро са стањем на дан 31.12.2021. године, стављају се на јавни увид који ће трајати 60 дана и то почевши од момента 04.07.2023. године па до 01.09.2023. године

Програм санитарне заштите изворишта водовода општине Језеро и Елаборат о класификацији, категоризацији и прорачуну резерви поџемне воде налазишта Ђол ( извор Зеленац) биће доступан у службеним просторијама Општине Језеро.

Службеници овлаштени за праћење јавног увида су Милорад Каурин ( канцеларија број 13) и Сузана Баришић ( канцеларија број 19).

На јавни увид могу се јавити сви заинтересовани грађани, политички представници, представници невладиног сектора.

С поштовањем.