ЈАВНИ ПОЗИВ за за учешће у Програму „Подршка инвестицијским пројектима у циљу запошљавања повратника за 2019. и 2020. годину


17.04.2019.


На основу члана 21. став 3. Закона о расељеним лицима и повратницима у Федерацији Босне и Херцеговине и
избјеглицама из Босне и Херцеговине (,,Службене новине ФБиХ”, број: 15/05), и Програма подршке
инвестицијским пројектима у циљу запошљавања повратника број: 03-36-2-71/19 од 08.04.2019. године, а у циљу
планирања, квалитетне израде и транспарентне проведбе планова помоћи одрживог повратка, у 2019. и 2020. години
Федерално министарство расељених особа и избјеглица објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ за за учешће у Програму
„Подршка инвестицијским пројектима у циљу запошљавања повратника за 2019. и 2020. годину

Јавни позив можете преузети на следећем линку: https://Javni poziv investicije.pdf