Јавни позив за учешће у Програму "Подршка повратницима за прољетну сјетву 2021.години за подрручје ентитета Република Српска"


11.03.2021.


Јавни позив за учешће у Програму "Подршка повратницима за прољетну сјетву 2021.години за подрручје ентитета Република Српска"

https://www.opstinajezero.org/public/data/images/news/Javni-poziv-proljetna-sjetva-2021.pdf