ЈАВНИ ПОЗИВ за додјелу стипендија студентима


15.11.2018.


На основу члана 16.став 6. Закона о студентском стандарду ("Службени гласник Републике Српске", број: 34/08), члан 4. а у вези са чланом 6.став (1)  тачка 2) Правилника о додјели стрдентских стипендија  ("Службени гласник Републике Српске ", број :99/18), Министарство просвјете и културе Републике Српске  р а с п и с у ј е

             ЈАВНИ КОНКУРС за: