ТЕНДЕР ЗА ИЗРАДУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА - Регулација водотока Јошавке, општина Језеро


08.06.2018.


Општина Језеро у сарадњи са UNDP организацијом расписује тендер за израду Главног пројекта- Регулација водотока Јошавке. Тендер је отворен до 25.06.2018. године.

Пројектна документација може се преузети на следећем линку: https://opstinajezero.org/public/data/images/news/Tender za izradu projektne dokumentacije u opštini Jezero.docx

По окончаној евалуацији и одабиру пројектанта, орагнизоваћемо један заједнички састанак са пројектантом и обилазак терена, те детаљно упознати пројектанта са проблематиком на водотоку Јошавке.