АПК пријава сумње на корупцију и друге неправилности


08.05.2018.


Влада Републике Српске и Министарство правде Републике Српске формирали су апликацију "АПК  пријава сумње на корупцију и друге неправилности" .

Апликација је намјењена за пријаву сумње на корупцију и друге неправилности у раду јавне управе у циљу:

  • спречавања и сузбијања коруптивног дјеловања
  • јачања система унутрашње контроле, дисциплинксих поступака и ревизије (интерне и екстерне) у јавном сектору
  • унапређења сарадње свих институција (репресивних и превентивних) које су надлежне да поступају по пријавама корупције
  • подизање нивоа антикоруптивне културе

Приступ апликацији можете остварити на слкедећем линку: http://apk.vladars.net/index.php?institucija=71&javnaustanova=2