Одржана је 24. сједница Скупштине општине Језеро


31.05.2024.


Дана 31.05.2024. године ( петак) са почетком у 10:00 часова, одржана је 24. сједница Скупштине општине Језеро у скупштинској сали општине Језеро.
Од укупно 13 одборника,13 је било присутно и испуњен је кворум за одржавање сједнице.

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Извода из записника са 23. сједнице Скупштине општине Језеро;
Извјестилац: Предсједник Скупштине општине
ЗА: 10     ПРОТИВ:         УЗДРЖАН:3
2. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Извјештаја о извршењу буџета за период I-III мјесеца за 2024. годину.
Извјестилац: Самостални стручни сарадник за буџет и финансије,
ЗА:  9          ПРОТИВ:       УЗДРЖАН:4
3. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Извјештаја о раду начелника општине и Општинске управе општине Језеро за 2023. годину;
Извјестилац: Начелник општине
ЗА:   10    ПРОТИВ:  1    УЗДРЖАН:2
4. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о прихватању Информације о стању јавне безбједности на подручју Општине Језеро и раду Станице полиције Језеро за 2023. годину;
Извјестилац: Полицијска Управа Мркоњић Град, Станица полиције Језеро.
ЗА:13     ПРОТИВ:      УЗДРЖАН:
5. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Извјештаја о раду општинских инспекцијских органа за 2023. годину.
Извјестилац: Општински инспектори.
ЗА: 12     ПРОТИВ:       УЗДРЖАН:1
6. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о прихватању Информације о стању у области шумарства и примарне прераде дрвета – узгоју, заштити и експлоатацији шума на подручју Општине Језеро у 2023. години.
Извјестилац: Шумско газдинство „Горица" Шипово и Шумско газдинство „Лисина" Мркоњић Град
ЗА: 12     ПРОТИВ:       УЗДРЖАН:1
7. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о прихватању Информације о стању у области запошљавања у предузећима и установама на подручју општине Језеро у 2023. години.
Извјестилац : Завод за запошљавање РС – Биро Мркоњић Град/Језеро и Општинска управа општине Језеро.
ЗА:  11     ПРОТИВ:      УЗДРЖАН:2
8. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Извјештаја о раду „Амбуланте" у Језеру, Дом Здравља „Др Јован Рашковић" Мркоњић Град у 2023. години.
Извјестилац : Дом здравља „ Др Јован Рашковић" Мркоњић Град.
ЗА:11       ПРОТИВ:       УЗДРЖАН:2
9. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Извјештаја о раду цивилне заштите за 2023. годину.
Извјестилац : Начелник општине
ЗА:  11    ПРОТИВ:      УЗДРЖАН:2
10. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о прихватању Информације о стању у области снабдјевања електричном енергијом на подручју Општине Језеро у 2023. години.
Извјестилац : РЈ „Електродистрибуција" Мркоњић Град, П.Ј . Језеро.
ЗА:  11     ПРОТИВ:        УЗДРЖАН:2
11. Годишњи план утрошка средстава остварених од Шумске ренте на подручју општине Језеро за 2024. годину;
Извјестилац: Самостални стручни сарадник за буџет општине и финансије
ЗА:   12     ПРОТИВ:       УЗДРЖАН:1
12. Приједлог Одлуке о просјечној коначној цијени м2 корисне стамбене површине у 2024. години.
Извјестилац : Служба за урбанизам, просторно планирање и комуналне послове.
ЗА:  11     ПРОТИВ:        УЗДРЖАН:2
13. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о допуни Одлуке о општинским административним таксама ( такса за категоризацију угоститељских објеката );
Извјестилац: Начелник општине
ЗА:  10      ПРОТИВ:       УЗДРЖАН:3

14. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о „Изградњи вртића у општини Језеро – наставак радова на изградњи котловнице и дијела хидро радова на вањском дијелу објекта";
Извјестилац: Начелник општине
ЗА:11        ПРОТИВ:      УЗДРЖАН:2

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА:
15.Одлука о висини боравишне таксе на подручју општине Језеро;
ЗА: 12    ПРОТИВ:     УЗДРЖАН:1
16. Одлука о давању овлашћења начелнику општине;
ЗА:  10    ПРОТИВ: 1      УЗДРЖАН:2
17. Одлука о разрјешењу члана Општинске изборне комисије;
ЗА:  13     ПРОТИВ:     УЗДРЖАН:
18. Одлука о именовању замјенског члана Општинске изборне комисије Језеро;
ЗА: 12    ПРОТИВ:       УЗДРЖАН:1
19. Закључак о пријевременом ступању на снагу Одлуке Скупштине општине Језеро;
ЗА:   12  ПРОТИВ:      УЗДРЖАН:1

20. Текућа питања

....