84. cједница Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске


29.03.2024.


Дана 29. марта, 2024 године, начелник општине Језеро, Снежана Ружичић, је присуствовала 84. сједници Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске, која се одржава у Бања Луци, Бански Двор.
                  
                     Дневни ред:
1. Извод из Записника са 82.сједнице Предсједништва;
2. Извод из Записника 83. (електронске) сједнице Предсједништва;
3. Информација о актуелним питањима цивилне заштите;
4. Неки аспекти примјене Одлуке о најнижој плати у 2024.години у јединицама
локалне самоуправе;
5. Приједлог Одбора за обиљежавање „25 година СОГРС";
6. Информација о грађевинским оштећењима у пословном простору Савеза
општина и градова Републике Српске у Бања Луци, са приједлогом мјера;
7. Приједлог Извјештаја о раду СОГРС за 2023.годину;
8. Приједлог Извјештаја о материјално-финансијском пословању СОГРС за
2024.г.одину;
9. Приједлог Извјештаја о наплати чланарине СОГРС за 2023.годину;
10. Приједлог Плана рада СОГРС за 2024.годину;
11. Приједлог Финансијског плана СОГРС за 2024.годину;
12. Разно.
....