Сједница Одбора за комуналне дјелатности Савеза општина и градова Републике Српске


20.10.2023.


Дана 19.10.2023.  у Бијељини одржана је сједница Одбора за комуналне дјелатности Савеза општина и градова Републике Српске.
Сједници је присуствовала Баришић Сузана као члан одбора, секретар Скупштине општине Језеро.
Одржана је конститутивна сједница на којој је:
- усвојен Пословник о раду Одбора
- изабрана предсједница Одбора - Хелена Крнетић и замјеник предсједника Одбора - Дејан Ромић
- усвојена Одлука о оснивању Радне групе за водне услуге СОГРС Републике Српске
- разматран је преднацрт Закона о водним услугама у Републици Српској.