Дводневна обука под називом " Увођење система Финансијског управљања и контроле у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској"


06.10.2023.


Сузана Туфегџић и Илијана Павловић, испред општине Језеро, учествују у дводневној обуци под називом  " Увођење система Финансијског управљања и контроле у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској", а у оквиру " Система обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе".

Обука је организована од стране Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске у сарадњи са Развојним програмом Уједињених Народа ( УНДП БиХ), уз подршку пројекта "Унапређење управљања системом јавних финансија у БиХ- ПФД".

Програм обуке је осмишљен у циљу упознавања са законодавним оквиром који се односи на имплементацију система ФУК- а у Републици Српској, а који је општина Језеро је међу мањим бројем општина израдила и усвојила.
Обука за финансијско управљање и контролу је у циљу разумијевања поступка мапирања пословних процеса, идентификацију ризика и сачињавању регистра ризика, као и примјена стеченог знања.