77.сједница Предсједништва Савеза и општина и градова РС


25.11.2022.


Начелник општине Језеро Снежана Ружичић присуствовала је 77.сједници Предсједништва - тематска сједница- ''Финансирање јединица локалне самоуправе''  Савеза општина и градова Републике Српске у Бијељини.
Циљ састанка односио се на:

1. Анализа постојећих извора финансирања ЈЛС.

2. Могућност унапријеђење прихода ЈЛС.

3. Дефинисање ставова за заговарање ка Министарству финансија и Влади Републике Српске.