72. сједница Предсједништва општина и градова


06.10.2021.


Данас, 06. октобра 2021. године, у просторијама Градске управе града Бијељина, одржана је 72. сједници Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске, којем је начелница општине Језеро присуствовала као члан истог. 
На сједници је разматрано о неколико значајних информација које се односе на финасијске ревизије јединица локалне самоуправе, ревизије учинка управљања имовином јединица локалне самоуправе, активности у вези повећања обухвата обвезника пореза на непокретност и друге теме.


Цијела сједница протекла је радно са квалитетним примјерима добрих пракси као и конкретним инцијативама које ће бити упућене надлежним министарствима Владе Републике Српске.
Инцијатива коју је начелница предложила да буде упућена надлежним инстанцама,  да ургентно комисије оба ентитета утврде међуентитетску границу, након чега као локалне рубне општине можемо остваривати припадајуће приливе општинском буџету.
Такође, упознала је чланове Предсједништва о проблемима остваривања припадајућих прилива малим изразито неразвијеним и рубним општинама (концесионе, накнаде за потопљена земљишта и ренте за шуме), као и могућност унапређења истих.
Такође, сви чланови предсједништва су имали конкретне квалитетне  приједлоге инцијатива које ће бити прослијеђене надлежним министарствима, исте ће бити дио извјештаја Савеза.