Одржана седма сједница Скупштине општине Језеро


30.09.2021.


Дана 30.09.2021, са почетком у 9.00 ч, одржана је седма сједница СО Језеро.
За сједницу предложен је следећи дневни ред, као и усвојене све тачке дневног реда, већина одлука  усвојена је са 10 ЗА (7 СНСД, 1СП, 1СЗБИХ,1СДП)  и 3 суздржана (ПДП 2 И ДНС 1)

1. Разматрање и усвајање записника са ВИ сједнице СО Језеро.
- Извјестилац: предсједник Скупштине општине Језеро.

2. Разматрање и усвајање информација о извјештају о извршењу буџета Општине Језеро у периоду од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године.
- Извјестилац: начелик општине Језеро.ж

3. Разматрање и усвајање приједлога одлуке о усвајању годишњег плана о утрошку средстава од ренте на подручју општине Језеро у 2021. години.
- Извјестилац: начелик општине Језеро.

4. Разматрање и усвајање приједлога одлуке о начину плаћања комуналних услуга и накнада у систему обједињене наплате на подручју општине Језеро.
- Извјестилац: начелик општине Језеро.

5. Разматрање и усвајање информације о раду Општинске борачке организације Језеро за 2020. годину.
- Извјестилац: Предсједник општинске борачке организације општине Језеро, гдин. Перо Радић.

6. Разматрање и усвајање информације станице јавне безбједности ПЈ Језеро о стању јавне безбједности у периоду од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године на подручју општине Језеро.
- Извјестилац: командир Полицијске станице Језеро, гдин. Чедо Радичић.

7. Разматрање и усвајање информације о раду Ватрогасног друштва Језеро.
- Извјестилац: предсједник скупштине Ватрогасног друштва, гдин. Лука Вођевић.

8. Разматрање и усвајање информације о реализацији Програма прољетне/јесење сјетве и усвајање Акционог Програма јесење сјетве на подручју општине Језеро.
- Извјештилац: Виши стручни сарадник за пољопривреду, шумарство, водопривреду и екологију, гдин. Лука Вођевић.

9. Разматрање и усвајање информације о исплати студентских стипендија за академску 2019/2020 и 2020/2021 годину.
- Извјестилац: начелик општине Језеро.

10. Разматрање и усвајање приједлога одлуке о прихватању средстава трасфера од:
- Републичког секретаријата за расељена лица и миграције у износу од 30.000,00 КМ за „Санацију пута у насељеном мјесту Присоје“ и то за дионицу локалног макадамског пута за Гогиће и Јовановиће;
- Туристичке организације Републике Српске у износу од 5.100,00 КМ за израду путне сигнализације у општини Језеро;
- Фонда за заштиту животне средине Републике Српске у износу од 5.000,00  КМ за суфинансирање Система за хлорисање воде на подручју општине Језеро.

11. Разматрање и усвајање приједлога одлуке о прихватању гранта Министарства за људска права и избјеглице БиХ и Фонда за повратак у износу од 18.860,00 КМ за суфинансирање пројекта „Израда свлачионица и мокрих чворова у објекту Основне школе „Вук Караџић“ у Језеру“.
- Извјестилац: начелик општине Језеро.

12. Разматрање и усвајање приједлога одлуке о дођели јавних водовода и канализација на подручју општине Језеро на коришћење, управљање и одржавање ЈП „КОМУНАЛНО ЈЕЗЕРО ПЛИВА“ д.о.о.
- Извјестилац: начелик општине Језеро.

13. Измјена рјешења о члановима Конкурсне комисије за спровођење Јавног конкурса за Секретара Скупштине општине Језеро.
- Извјестилац: предсједник Скупштине општине Језеро.

14. Текућа питања.

Допуна дневног реда:

1. Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка по јавном конкурсу за избор чланова Одбора за жалбе општине Језеро.
2. Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка по јавном конкурсу за избор и именовање секретара Скупштине општине.
3. Одлука о висини накнаде члановима Општинске изборне комисије.