Одржан колегиј поводом седме сједнице СО Језеро


28.09.2021.


Данас, 23. септембра 2021. године, одржан је колегиј поводом ВИИ СО Језеро, на ком је размотрено петнаест тачака дневног реда:

1. Разматрање и усвајање приједлога датума и времена одржавања ВИИ сједнице СО Језеро.
- Извјестилац: предсједник СО Језеро.
2. Разматрање и усвајање записника са ВИ сједнице СО Језеро.
- Извјестилац: предсједник СО Језеро.
3. Разматрање и усвајање информација о извјештају о извршењу буџета Општине Језеро у периоду од 01.01.2021 до 30.06.2021.
                - Извјестилац: начелник Општине Језеро.
4. Разматрање и усвајање приједлога одлуке о усвајању годишњег плана о утрошку средстава од ренте на подручју општине Језеро у 2021. године.
                - Извјестилац: начелник Општине Језеро.
5. Разматрање и усвајање приједлога одлуке о начину плаћања комуналних услуга и накнада у систему обједињене наплате на подручју општине Језеро.
                - Извјестилац: начелник Општине Језеро.
6. Разматрање и усвајање информације о раду Општинске борачке организације Језеро за 2020. годину.
                - Извјестилац: Предсједник општинске борачке организације Језеро, Перо Радић.
7. Разматрање и усвајање информације о стању јавне безбједности у периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. на подручју општине Језеро.
                - Извјестилац: командир Чедо Падичић.
8. Разматрање и усвајање информације о стању у области запошљавања у предузећима и установама на подручју општине Језеро.
                - Извјестилац: начелник Општине Језеро.
9. Разматрање и усвајање информације о раду Ватрогасног друштва Језеро.
                - Извјестилац: предсједник скупштине Ватрогасног друштва, Лука Вођевић.
10. Разматрање и усвајање информације о реализацији Програма прољетне/јесење сјетве и усвајање Акционог Програма јесење сјетве на подручју општине Језеро.
                - Извјестилац: референт пољопривреде, водопривреде и шумарства, Лука Вођевић.
11. Разматрање и усвајање информације стипендирању на подручју општине Језеро.
                - Извјестилац: начелник Општине Језеро.
12. Разматрање и усвајање приједлога одлуке о прихватању средстава трансфера од:
                - Републичког секретаријата за расељена лица и миграције у износу од 30.000,00 КМ за ''Санацију       пута у насељеном мјесту Присоје'' и то за дионицу локалног макадамског пута за Гогиће и            Јовановиће.
                - Туристичке организације Републике Српске  у износу од 5.100,00 КМ за израду путне сигнализације у општини Језеро.  
                - Фонда за заштинту животне средине Републике Српске у износу од 5.000,00 КМ за суфинасирање      Система за хлорисање воде на подручју општине Језеро.

                - Извјестилац: начелник Општине Језеро.
13. Разматрање и усвајање приједлога одлуке о прихватању гранта Министарства за људска права и избјегице БИХ и Фонда за повратак, у износу од 18.860,00 КМ за суфинансирање пројекта ''Израда свлачионица и мокрих чворова у објекту Основне школе Вук Караџић'' у Језеру.
                - Извјестилац: начелник Општине Језеро.
14. Разматрање и усвајање приједлога одлуке о дођели јавних водовода и канализација на подручју општине Језеро на коришћење, управљање и одржавање ЈП ''КОМУНАЛНО ЈЕЗЕРО ПЛИВА'' д.о.о.
                - Извјестилац: начелник Општине Језеро.
15. Измјена рјешења о члановима Конкурсне комисије за спровођење Јавног конкурса за Секретара Скупштине општине Језеро.
                - Извјестилац: предсједник СО Језеро.
16. Текућа питања.
ВИИ СО Језеро заказана је за 30. септембар 2021. године у 09.00 ч.