ОБАВЈЕШТЕЊЕ


03.06.2020.


Обавештење грађанима, НВО, Вјерским заједницама о продужењу рока за пријаве на јавен огласе Републичког секретаријата за расељена лица и миграције до 15. 06. 2020. године.

Потребне информације о Јавном позиву, текст Јавног позива и пријавни образац могу се преузети са веб странице Секретаријата https://vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mirl/Pages/default.aspx или у згради општине Језеро.