ХХIV сједница Скупштине општине Језеро


27.12.2019.


Дана 27.12.2019.године с почетком у 9.00 часова, одржана је XXIV сједница Скупштине општине Језеро.

Тачке дневног реда:

1. Разматрање и усвајање Записника са XXIII сједнице Скупштине општине Језеро.

2. Разматрање и усвајање Приједлога Одлуке о усвајању Ребаланса буџета општине Језеро за 2019. годину.

3. Разматрање и усвајање Приједлога Одлуке о извршењу Ребаланса буџета општине Језеро за 2019. годину.

4. Разматрање и усвајање Приједлога Одлуке о усвајању Плана буџета општине Језеро за 2020. годину.

5. Разматрање и усвајање Приједлога Одлуке о извршењу Плана буџета општине Језеро за 2020. годину.

Допуна дневног реда:

1. Разматрање и усвајање Одлуке о приступању, изради стратешког или спроведбеног документа просторног уређења.

2. Разматрање и усвајање Одлуке о давању имена мосту на ријеци Пливи.