Дводневна обука на тему ,, Израда стратешких докумената у Републици Српској" те ,,Примјена Уредбе о спроведбама документима у Републици Српској"


27.10.2023.


Министарство управе и локалне самоуправе, уз подршку Програма превођења СДГ Оквира у Босни и Херцеговини у одрживи и инклузивни раст, који финансира Влада Краљевине Шведске, а имплементира Развојни програм Уједињених народа у Босни и Херцеговини, организује дводневну обуку на тему ,, Израда стратешких докумената у Републици Српској" те ,,Примјена Уредбе о спроведбама документима у Републици Српској", којој испред општине Језеро присуствује Биљана Томић.

На обуци учествују практичари из области стратешког планирања и управљања развојем у јединицама локалне самоуправе, са фокусом на општине и градове који су у процесу усклађивања својих стратегија са новим методолошким оквиром.
Обука је осмишљена тако да учесници добију прилику да иснесу своје недоумице и потешкоће са којима се сусрећу током примјене законских и поџаконских аката којима је регулисана област стратешког планирања и управљања развојем, а све у циљу што квалитетнијег и ефикаснијег усклађивања постојећих стратешких докумената са новим законодавним и методолошким оквиром.