O Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е о избору најповољнијег понуђача


02.07.2018.


У складу са чланом 70. ст. 1, 2, 3. и 6, чл. 88. и 89. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник БиХ'', број 39/14), а на основу члана 28. став 1. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у општини Језеро, број: 01-014-935/17 од 25.08.2017. године и члана 67. Статута општине Језеро (''Службени гласник општине Језеро'', број: 08/18), начелник општине Језеро, доноси

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку ''Суфинансирање изградње стамбеног објекта за вишечлану породицу Грабеж-

груби грађевински радови''

Одлуку начелника можете преузети на следећем линку: https://opstinajezero.org/public/data/images/news/odluka o izboru ponuđača попуњена ново 29 06 2018.pdf 

Обавјештење начелника о избору најповољнијег понуђача можете погледати на линку: https://opstinajezero.org/public/data/images/news/obavještenje попуњено 29 06 2018 ново.pdf