Zaključak sa preporukama


16.03.2020.


Zaključak sa preporukama u procesu rada i ponašanja poslodavaca i građana opštine Jezero u aktuelnoj epidemiološkoj situaciji