V sjednica Skupštine opštine Jezero


16.04.2021.


Dana 16.04.2021. godine (petak) sa početkom u 08.00 časova, u Sportskoj sali "Srbija"  opština Jezero, održana je V sjednica Skupštine opštine Jezero, uz prisustvo 11 odbornika, 2 odbornika opravdano odsutna.
 
DNEVNI RED 
1. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 4. sjednice Skupštine opštine Jezero. 
-Izvjestilac: Predsjednik Skupštine opštine Jezero. 
2. Razmatranje i usvajanje Odluke izvještaja o radu Načelnika Opštine Jezero za 2020. godinu.
 -Izvjestilac: Načelnik opštine Jezero. 
3. Razmatranje i usvajanje izmjene simbola (grba i zastave) opštine Jezero. 
-Izvjestilac: Načelnik opštine Jezero. 
4. Razmatranje i usvajanje Informacije stanice policije opštine Jezero za 2020. godinu. 
- Izvjestilac: Načelnik opštine Jezero. 
5. Informacija o stanju epidemiološke situacije u  periodu od 22.03.2020. godine do 01.04.2021. godine na području opštine Jezero.
- Izvjestilac: Načelnik opštine Jezero. 
6. Tekuća pitanja
Sve tačke Dnevnog reda  su usvojene.