Ugovori za sanaciju stambenih jedinica oštećenih u poplavama 2014. godine


27.05.2019.


Dana, 27.05.2019. potpisani su Ugovori  za sanaciju stambenih jedinica oštećenih u poplavama 2014. godine po Programu za oporavak od poplava, finansiran sredstvima Evropske Unije, koji provodi UNDP u saradnji sa Delegacijom Evropske Unije u BiH, te Vladom Republike Srpske i Opštinom Jezero. Ugovor je potpisan sa četiri korisnika: Aleksić Janko, Tomić Ramila, Savić Željko i Đukla Ahmo. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 32.052,00KM.