Treći sastanak platforme za razmjenu u organizaciji Savjeta Evrope u BiH


30.05.2023.


Načelnica opštine Jezero, Snežana Ružičić i predsjednik Skupštine opštine Jezero, Momir Savić, u Neumu učestvuju na Trećem sastanku platforme za razmjenu u organizaciji Savjeta Evrope u BiH, na temu "Podsticanje inkluzivnih lokalnih procesa: uključivanje žena i mladih u kreiranje politika", a u okviru projekta "Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u BiH", koji sprovodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti.
Treći sastanak za razmjenu je okupio predstavnike 23 lokalne vlasti u BiH, gdje se govori o važnom elementu kreiranja politike, s fokusom na uključivanje žena i mladih za postizanje kvalitetnijih odluka i politika, a time i inkluzivnijeg, pravednijeg i otpornijeg društva.