Sastanak u Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske, na temu turističko privrednog Projekta izgradnje Krajiško-hercegovačke kuće na području opštine Jezero.


30.10.2023.


Dana, 30.10.2023. godine, u Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske održan je sastanak na temu turističko privrednog Projekta izgradnje Krajiško-hercegovačke kuće na području opštine Jezero.

U skladu sa ranije pokrenutom inicijativom za razmatranje i realizaciju navedenog projekta i iskazanom interesovanju i podršci resornog ministarstva trgovine i turizma, predstavnika Centra za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka i Agrarnog fonda Grada Trebinja, na sastanku se govorilo o narednim koracima kako bi se pristupilo realizaciji projekta.
Lokacija opštine Jezero je prepoznata kao idealna lokacija, budući da opština zauzima značajan geografski položan i nalazi se na frekventnom magistralnom putu.
Ideja je da se otvori Centar gđe bi posjetiocima bili dostupni proizvodi karakteristični za Krajinu i Hercegovinu, na jednom mjestu.
Riječ je o projektu koji je značajan ne samo za opštinu Jezero nego i cijelu Republiku Srpsku, kroz koji bi se značajno promovisali privreda i turizam Republike Srpske.
Zaključeno je da će resorno ministarstvo, predstavnici navedenih privrednih subjekata i opština Jezero zajedno istupati u potraživanju donatorskih sredstava prema Fondovima, kako bi se obezbijedila finansijska podrška.