Radni sastanak sa direktorom i pedagogom OŠ "Vuk Karadžić"


12.12.2018.


Dana, 12.12.2018. godine održan je radni sastanak sa direktorom i pedagogom Osnovne škole "Vuk Karadžić" Jezero i dogovor oko tema implementacije projekta u 2019. godini na području opštine, a sve u cilju kvalitetnijeg društveno kulturnog života u zajednici.