Prezentacija Vodiča za žene i muškarce u lokalnoj politici - sprečavanje i borba protiv seksizma na lokalnom nivou


18.01.2024.


U okviru projekta " Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u BiH" koji sprovodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, održana je prezentacija Vodiča za žene i muškarce u lokalnoj politici - sprečavanje i borba protiv seksizma na lokalnom nivou.

Kao član delegacije Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope i član Predsjedništva Saveza opštine i gradova Republike Srpske, na poziv organizatora, načelnik opštine Jezero, gospođa Snežana Ružičić, na današnjem događaju učestvovala je kao panelista, gdje je prezentovala  koje mjere za ravnopravnost polova se primjenjuju u opštini, kako uključiti muškarce u suzbijanje seksizma i šta lokalne zajednice mogu uraditi da se smanji uticaj seksizma i rodnih predrasuda i stereotipa tokom izbornog procesa. 

"Kao žena načelnik nisam bila pošteđena primitivnih uvreda, vulgarnih komentara, seksističkih napada na društvenim mrežama, često i od samih žena,  te sam iznijela svoje iskustvo i način borbe."

Na današnjem događaju učestvovali su predstavnici lokalnih vlasti i njihovih Saveza, predstavnici institucija na višim nivoima vlasti koji rade u oblasti rodne ravnopravnosti, kao i predstavnici Gender Centra Republike Srpske i OSC-e Misije u BiH.