Potpisivanje Sporazuma o saradnji između Opštine Jezero i Fondacije Mozaik.


16.06.2021.


U fazi nastavka saradnje i realizacije projekata i podrške mladih ljudi, dana,16.06.2021. godine je u opštini Jezero potpisan  Sporazum o saradnji između Opštine Jezero i Fondacije Mozaik. 
Opština Jezero već tri godine učestvuje u programu Omladinske banke koja ima ulogu da podstiče aktivizam neformalnih grupa mladih kroz realizaciju društveno odgovornih projekata uz finansijsku podršku od 500 do 1.500 KM iz fonda ove banke koji su zajedno formirale opština Jezero i Fondacija "Mozaik". Zajednički fond koji obezbjeđuju Mozaik i Opština Jezero u 2021. godini će iznositi 13.500 KM. Mozaik će obezbijediti iznos od 7.500 KM, a Opština će obezbijediti iznos od 6.000 KM.
U protekle tri godine, mladi iz Jezera su realizovali ukupno 16 projekata, pokazali se kao inovativni, produktivni, željni rada i stvaranja boljih uslova, kako za sebe tako i za druge. Opština će i u narednom periodu  podržavati aktivizam mladih i obezbijediti dodatna sredstva, a  uspješno realizovani projekti su dokaz da mladi ljudi mogu značajno doprinijeti razvoju vlastite opštine.