Potpisivanje Sporazuma saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gđe žive raseljena lica i povratnici iz sredstava za 2019. i 2020


16.12.2020.


Dana 16.12.2020. godine u Sarajevu zamjenik načelnika Dragan Strugalović u ime opštine Jezero , zajedno sa još 49 opština i gradova sa područja cijele Bosne i Hercegovine, potpisao je Sporazum o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gđe žive raseljena lica i povratnici iz sredstava za 2019. i 2020. godinu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH (Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH i Fond za povratak BiH), a sve u cilju implementacije projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture. Ukupna vrijednost projekta za opštinu Jezero iznosi oko 30.000KM ( opremanje vrtića i školske sportske sale ).