OKRUGLI STO Javna raspava o Nacrtu Rebalansa budžeta opštine Jezero za 2017.godinu i Nacrtu Budžeta opštine Jezero za 2018.godinu


15.12.2017.