Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku ''Sanacija lokalnog puta u Prisoju od Šajinove kuće do Gogića groblja''


10.10.2022.


....