23. sjednica Skupštine opštine Jezero


22.03.2024.


Danas, 22.03.2024. godine sa početkom u 9.00 časova, održana je 23. sjednica Skupštine opštine Jezero u skupštinskoj sali opštine Jezero.

Od ukupno 13 odbornika, 12 je bilo prisutno, ispunjen je kvorum za održavanje sjednice.

D N E V N I R E D

1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa 22. sjednice Skupštine opštine Jezero;
Izvjestilac: Predsjednik Skupštine opštine
ZA: 8 PROTIV: UZDRŽAN:4

2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu Skupštine opštine za 2023. godinu;
Izvjestilac: Predsjednik Skupštine opštine Jezero
ZA:8 PROTIV: UZDRŽAN:4

3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju Plana rada načelnika i Opštinske uprave opštine Jezero za 2024. godinu;
Izvjestilac: Načelnik opštine
ZA: 8 PROTIV: UZDRŽAN:4

4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prihvatanju transfera Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske dodijeljenog opštini Jezero;
Izvjestilac: Načelnik opštine
ZA: 11 PROTIV: UZDRŽAN:1

5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prihvatanju transfera Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske dodijeljenog opštini Jezero;
Izvjestilac: Načelnik opštine
ZA:10 PROTIV: UZDRŽAN:2

6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Komunalno Jezero Pliva" d.o.o. Jezero
Izvjestilac: Nadzorni odbor JKP „Komunalno Jezero Pliva" d.o.o. Jezero
ZA: 8 PROTIV: UZDRŽAN:4

7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvatanju Informacije o radu Pravobranilaštva Republike Srpske – Sjedište zamjenika Banja Luka za 2023. godinu;
Izvjestilac: Pravobranilaštvo Republike Srpske – Sjedište zamjenika Banja Luka
ZA: 11 PROTIV: UZDRŽAN:1

8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvatanju Informacije o radu Osnovne škole „Vuk Karadžić" Jezero u školskoj 2022/2023 godini;
Izvjestilac: Direktor JU OŠ „Vuk Karadžić" Jezero
ZA:12 PROTIV: UZDRŽAN:

9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvatanju Informacije o stanju i mogućnostima razvoja poljoprivredne proizvodnje na području opštine Jezero i usvajanje Programa proljetne sjetve za 2024. godinu;
Izvjestilac: Stručni saradnik za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i ekologiju
ZA: 12 PROTIV: UZDRŽAN:

10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o usvajanju Programa zajedničke komunalne potrošnje na području opštine Jezero za 2024. godinu;
Izvjestilac: Viši stručni saradnik za urbanizam i građevinarstvo
ZA: 10 PROTIV: UZDRŽAN:2

11. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o usvajanju Programa održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva za 2024. godinu na području opštine Jezero;
Izvjestilac: Služba za urbanizam i prostorno planiranje, komunalne poslove
ZA: 11 PROTIV: UZDRŽAN:1

12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvatanju Informacije o radu Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, Područna kancelarija Jezero za 2023. godinu;
Izvjestilac: Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, Područna jedinica Šipovo
ZA: 12 PROTIV: UZDRŽAN:

13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju Programa kulturnih aktivnosti na području opštine Jezero za 2024. godinu sa finansijskim planom.
Izvjestilac: Načelnik opštine
ZA: 11 PROTIV: UZDRŽAN:1

14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju ovlašćenja načelniku opštine za vršenje radnji u svrhu ostvarivanja svih pripadajućih potraživanja opštine Jezero po osnovu nenaplaćenih neporeskih prihoda;
Izvjestilac: Načelnik opštine
ZA: 8 PROTIV: UZDRŽAN:4

15. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju ovlašćenja načelniku opštine za ispitivanje mogućnosti apliciranja i apliciranje na projekte prema Saudijskom razvojnom fondu;
Izvjestilac: Načelnik opštine
ZA: 8 PROTIV: 1 UZDRŽAN:3

16. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Jezero;
Izvjestilac: Predsjednik Skupštine opštine
ZA: 11 PROTIV: UZDRŽAN:1

17. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Jezero;
Izvjestilac: Predsjednik Skupštine opštine Jezero
ZA:11 PROTIV: UZDRŽAN:1

18. Odluka o prihvatanju donacije od opštine Susami iz Japana;
Izvjestilac: Načelnik opštine
ZA:11 PROTIV: UZDRŽAN:1
19.Tekuća pitanja.