Poziv za učešće u javnim raspravama u vezi sa Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima


17.01.2024.


 

Poziv za učešće u javnim raspravama u vezi sa
Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima
Narodna skupština Republike Srpske, na Sedmoj redovnoj sjednici, održanoj 22.12.2023.godine donijela je Zaključak u vezi sa Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima.
 
Narodna skupština je odlučila da se Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima uputi na javnu raspravu, jer se navedenim nacrtom zakona uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se konsultuju organi, organizacije, naučne i stručne institucije i zainteresovani građani.
 
Za organizovanje i sprovođenje javne rasprave zaduženo je Ministarstvo energetike i rudarstva, koje  organizovati četiri javne rasprave i to:
dana 19.01.2024. godine, u Gacku, sa početkom u 12 časova, sala SO Gacko;
dana 23.01.2024. godine, u Zvorniku, sa početkom u 11 časova, sala skupštine  
grada Zvronik,
dana 25.01.2024. godine, u Prijedoru, sa početkom u 13 časova, Velika sala (zgrada administrativne službe grada) i

Dana 29.01.2024. godine, u Banjoj Luci, sa početkom u 12 časova, Konferencijska sala (Administrativni centar Vlade Republike Srpske).
 
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima objavljen je na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske.