Javna rasprava o Nacrtu Rebalansa budžeta opštine Jezero za 2020. godinu i Nacrtu Budžeta opštine Jezero za 2021. godinu


10.12.2020.


Dana, 10.12.2020.godine sa početkom u 10.00 časova u prostorijama Skupštine opštine Jezero održana je Javna rasprava o Nacrtu Rebalansa budžeta opštine Jezero za 2020. godinu i Nacrtu Budžeta opštine Jezero za 2021. godinu, a uz poštovanje svih epidemioloških mjera predloženih od strane nadležnih institucija.
Tom prilikom pružena je mogućnost svim građanima, predstavnicima političkih partija, te nevladinih organizacija da uzmu aktivno učešće u radu okruglog stola, a sve u cilju pružanja doprinosa u utvrđivanju kvalitetnog Rebalansa budžeta opštine Jezero za 2020. godinu i Budžeta opštine Jezero za 2021. godinu.