Načelnik opštine Jezero panelista u onlajn diskusiji na temu „Opšti uticaj pandemije na položaj žene, ravnopravnosti i liderstvo u BiH“


07.05.2020.


U četvrtak, 07. 05. 2020. godine, načelnik opštine Jezero, Snežana Ružičić, učestvovala je kao panelista u onlajn diskusiji na temu „Opšti uticaj pandemije na položaj žene, ravnopravnosti i liderstvo u BiH“. Diskusija je organizovana u sklopu projekta Žene na izborima u Bosni i Hercegovini (NjiE) koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Pored načelnice, u onlajn diskusiji učestvovali su Nj. E. Johanna Strömquist ambasadorka Kraljevine Švedske u BiH, Steliana Nedera predstavnica Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u BiH,  Samra Filipović-Hadžiabdić direktorica Agencije za ravnopravnost polova BiH, Vildana Džekman predstavnica Fondacije CURE i Sabiha Husić direktorica "Medica" Zenica.
Glavni cilj projekta Žene na izborima u Bosni i Hercegovini (NjiE) je glavni osnaživanje ženskog liderstva i uključivanja žena u politički i javni život i jačanje njihove pozicije u odlučivanju kao i osiguranje realnih šansi koje su jednake šansama njihovih kolega u svim sferama odlučivanja u Bosni i Hercegovini. Projekat finansira Vlade Švedske, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu sa relevantnim institucijama u BiH. Serijal diskusija se organizuje u saradnji sa German Marshall Funds-om.