Opštinska uprava


 

Stručna služba Skupštine i Načelnika opštine


 • Načelnik opštine: Snežana Ružičić

Telefon: 050 290 052

 • Zamjenik načelnika opštine: 

Telefon: 050 290 058

elefon: 050 291 001

 

 • Predsjednik Skupštine: Dragana Karaga
 • Potpredsjednik Skupštine: Ševal Ribić​

Telefon: 050 290 054

 • Sekretar Skupštine: Suzana Barišić

Telefon: 050 290 054​

 

Služba za privredu i finansije


 • Samostalni stručni saradnik za finansije i budžet opštine, privredu i privatno preduzetništvo: Biljana Nišić
 • Stručni saradnik za izvršenje budžeta (računovodstvo i knjigovodstvo): Senada Omerinović

Telefon: 050 290 050

 

Prijemna kancelarija


 • Matičar u opštinskoj upravi: Suzana Tufegdžić
 • Stručni saradnik za prijem, dostavu i otpremu pošte i arhivu u opštinskoj upravi: Miljana Simetić

Telefon: 050 291 002

 

Služba za urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine
Služba za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu


 • Samostalni stručni saradnik za urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine: 
 • Viši stručni saradnik za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u opštinskoj upravi: 

​​​Telefon: 050 290 053

 

Služba za poslove dječije i socijalne zaštite i boračko-invalidske zaštite
Služba za projektne aktivnosti unutar lokalne samouprave


 • Viši stručni saradnik za vojne evidencije, poslove dječije i socijalne zaštite i boračko-invalidske zaštite u opštinskoj upravi: Tanja Rosić 
 • Koordinator projekata i realizacije aktivnosti unutar zajednice lokalne samouprave: Biljana Tomić

​​​Telefon: 050 290 057 

 

Zavod za zapošljavanje RS, Filijala Banja Luka, Biro Jezero


 • Kristina Nikolčić

Telefon: 050 291 408 

 

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS:


 • Zagorka Jović

Telefon: 050 490 340

 

Kontakt telefon za sve zaposlene: 050/291-001