Sastanak sa rektorom Univerziteta u Banjoj Luci, dr Radoslavom Gajaninom


02.07.2024.


Načelnik opštine Jezero, Snežana Ružičić, danas je održala sastanak sa rektorom Univerziteta u Banjoj Luci, dr  Radoslavom Gajaninom.
Tema sastanka  je  zajednička  saradnja između Univerziteta u Banjaluci  i opštine Jezero, kao i  aktivno učešće u pripremi zajedničkih projektih aktivnosti koje su od velikog značaja za opštinu Jezero. Ranija inicijativa treba da se usmjeri prema  formiranju stručnog  tima i obezbijedi  finansiranje za pripremu prikupljene materije koja bi se pretočila u projektnu dokumentaciju i idejno rješenje za naučno - istraživački centar iz polja Astro- fizike, koji je specifičan za opštinu Jezero zbog kratera Jezera na Marsu,  finalni prijedlog će se uputiti aktuelnim donatorima na razmatranje.
Načelnica je iznijela prijedlog, zbog resursa koji je na području opštine, i incijativu  da se u narednom periodu Univerzitet i opština sa Ministarstvom za naučnotehnoliški razvoj i  visoko  obrazovanje,  Republike Srpske,  pripreme  projektnu dokumentaciju  i  prijedlog za uspostavljanje  Instituta ribarstva,   uz privatno- javno partnerstvo, kao dijela programa obrazovanja i nauke Univerziteta u Banjaluci,  kako bi se oformila buduća nastavna baza u Jezeru iz polja ribarstva.  
Ovakav pristup uzgoju ribe mogao bi da bude osovina razvoja Jezera i ekonomskog osnaživanje porodica koje bi se uključile sa manjim ribnjacima u uzgoj i plasman  kalifornijske pastrmke.

...