Obuka za matičare Republike Srpske


18.03.2024.


Dana 18. marta 2024. godine u Banjoj Luci je u saradnji sa UNDP održana obuka za matičare Republike Srpske, zasnovana na elektronskom pristupu matičnim evidencijama.
Dodijeljena su i uvjerenja Ministarstva lokalne uprave i samouprave Vlade Republike Srpske, od ministra Senke Jujić.
Ispred opštine Jezero obuku su uspješno završile matičarke Suzana Tufegdžić i Senada Omerinović.
....